Opiekun - Radosław Zemsta

 

Sołtys:

Małgorzata Grabowska

 

soltys

Rada Sołecka:

 Maria Marteńska

Aneta Rzepecka

p. Cielecki

 

Poprzedni Sołtysi:

Józef Bukowski

Tadeusz Jankowski


Stanisław Kantor

p. Odoliński

 

 

Kategoria: